Přírodovědné pokusy s mikroskopy

Rostl.a živoč.buňky

Click https://www.youtube.com/watch?v=6lPxh57vYKY link to open resource.