Pokud jste poprvé v prostředí MOODLE, dovolím si Vás seznámit jak se zde chovat a co je potřeba udělat pro bezproblémové užívání.

Jak se přihlásit k LMS Moodle

  • pro vstup na portál vyplňte svoje uživatelské jméno a heslo, které Vám sdělil správce serveru
  • uživatelské jméno je tvořeno jedním celkem ze jména a příjmení, případně čísla. Celé je napsáno malým písmem bez háčků a čárek (jirinovak).
  • klikněte na tlačítko "Přihlásit se"

Pozor:

  • přístupy nejsou anonymní a za ochranu svých přístupových údajů zodpovídá uživatel
  • od chvíle Vašeho přihlášení je Vaše činnost monitorována systémem
  • v případě ztráty hesla nebo při problémech s přihlášením kontaktujte správce serveru nebo třídního učitele

Na serveru se chovejte slušně a ohleduplně, zapisujte se pouze a jen do kurzů Vám určených. Činnost na serveru je průběžně monitorována a veškerá Vaše činnost je ukládána. Zde se nejedná o anonymní prostředí.

Přeji Vám mnoho úspěchů a zvládnutého učiva pomocí e-learningu.

Mgr. Hynek Kalhous, ředitel školy

Last modified: Saturday, 19 October 2013, 5:10 PM